Context van de schoolorganisatie

Leraren lichamelijke opvoeding werken in alle onderwijstypen: basisonderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs.

De leraar lichamelijke opvoeding werkt in en draagt bij aan een schoolorganisatie die zich kenmerkt door een eigen identiteit en visie. Met zijn collega’s vormt hij een professionele gemeenschap, waarin wordt samengewerkt, geleerd en ontwikkeld. In deze context kan hij zijn onderwijs en handelen op ieder moment verantwoorden. Daarnaast heeft hij contacten met ouders en andere betrokkenen, zoals genoemd onder 6.1 en 6.2, die belangrijk zijn voor de ontwikkeling van de leerlingen.