Colofon

Redactie
KVLO 2017, Zeist

Vormgeving
Bureau Ketel, Nijmegen

Fotografie
Alle rechten voorbehouden.

Drukwerk
Jan Luiting Fonds

Ontwikkelgroep
Hilde Bax, Berend Brouwer, Cees Klaassen, Henk van der Palen, Sandra Roelofsen, Alijd Vervoorn, Gwen Weeldenburg en Gielion de Wit

Disclaimer

De KVLO kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, in welke vorm dan ook, die voortvloeit uit informatie op deze website. Evenmin kan de KVLO aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik, het onvermogen tot gebruik of de resultaten van het gebruik van informatie op deze site.

Alle informatie, voorbeelden en suggesties op deze site zijn samengesteld en geschreven met uiterste zorgvuldigheid. Wij kunnen echter niet garanderen dat alle ingevoerde informatie juist is.

De KVLO is niet aansprakelijk voor de inhoud van door bezoekers geplaatste reacties. Reacties en/of ingezonden artikelen worden enkel op risico van de schrijver geplaatst. De KVLO kan niet instaan noch aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van de reacties.

Standpunten in geplaatste reacties zijn niet noodzakelijkerwijze de standpunten van de KVLO. De redactie behoudt zich het recht voor artikelen en/of reacties zonder voorafgaande opgave van reden te verwijderen.

KVLO, 1 juni 2017