De brede professionele basis

De leraar lichamelijke opvoeding heeft een complex beroep dat hoge eisen stelt aan zijn professionele niveau. Hij maakt voortdurend onderbouwde afwegingen en keuzes, zowel in de dagelijkse uitvoering als bij de bijstelling en verbetering van zijn onderwijs door het jaar heen.

In de interactie tussen de leraar en de leerling spelen de persoonlijkheid en de beroepshouding van de leraar een belangrijke rol. Het is essentieel dat de leraar lichamelijke opvoeding beschikt over zelfkennis en in staat is tot kritische reflectie op zijn professionele handelen.

De leraar lichamelijke opvoeding is zich continu bewust van zijn voorbeeldfunctie en handelt hiernaar. De leraar lichamelijke opvoeding heeft een onderzoekende, innovatieve houding en werkt resultaat- en ontwikkelingsgericht. Door het ontwerpen en uitvoeren van praktijkgericht onderzoek en het toepassen van nieuwe kennis en inzichten draagt hij bij aan de verdere professionalisering en kwaliteit van zijn eigen functioneren, zijn vakgroep en mogelijk zijn vakgebied.

Hij blijft zich ontwikkelen in zijn werk en doet dat bij voorkeur samen met zijn collega’s. Het aanspreken en aanspreekbaar zijn en het uitleggen en verantwoorden van zijn professionele handelen, maken daar onderdeel van uit

Made with Happiness by Home of Happy Brands | Mede mogelijk gemaakt door het Jan Luiting Fonds