Wat is de brede professionele basis van de leraar lichamelijke opvoeding?

De leraar lichamelijke opvoeding heeft een complex beroep dat hoge eisen stelt aan zijn professionele niveau. Hij maakt voortdurend onderbouwde afwegingen en keuzes, zowel in de dagelijkse uitvoering als bij de bijstelling en verbetering van zijn onderwijs door het jaar heen.

Lees meer over de brede professionele basis